2017. szeptember 20., szerda

Erdélyi erődtemplomok: 6. Szászhermány-Honigberg- Hărman

A Barcaság (Brassói-medence) történetét már röviden érintettük Kerccel kapcsolatban. A Német Lovagrend telepít ide telepeseket, majd a Lovagrend kiűzése után az apátságnak lett birtoka. Nem véletlen, hogy az itt épült korai  templomok (brassói Szent Bertalan, Prázsmár és Szászhermány) is a kerci apátság  hatását tükrözik. A 15. században aztán elkezdték a templomot erődíteni, amit végül egy hármas falrendszer vett körbe.

A templomi padok érdekessége az, hogy padoknak nem volt támlája. Ennek magyarázata a női divat.

Mi mindent rejthet még ez a templom? A vakolat alatti kutatóablakok középkori freskók nyomait tárták fel.

A templom szentélye a barokk oltárral, anatóliai szőnyegekkel, és az esti koncertre gyakorló spanyol duóval. Hermány közel van Brassóhoz, és a nyáresti barokk zenei esték egyik koncerthelyszíne volt. 

Itt is megcsodálhattuk a torony nagyszerű középkori faszerkezetét.

A szószék hangvetője és a kerci műhely koragótikus oszlopfője.

A barokk orgona és a későgótikus boltozat, amit a 17.században megújítottak.

A templomerőd helységeit már a 19. század végétől különböző egyéb célokra kezdték használni, a régi vészraktározás helyett. Itt próbált például a 19.század végétől a helyi fúvószenekar.

Az erődítés gyilokjárói.

Pillantás a falakról a templomra. Ennek oldalában is vészraktárakat képeztek ki a támpillérek közt.

A templom koragót kapuja a harang formájú világháborús emlékművel.

Az erődtemplom udvara.

A lőréseket is szinte hermetikusan le lehetett zárni.

A templomhoz épített egykori sekrestyében van a helyi lelkészek sírkőgyűjteménye.
Egy asztalosműhely a erőd egyik helyiségében.

Hermányban is van egy kápolnatorony 15. századi falképekkel. A falképek remek állapotban maradtak fenn, ha restaurálnák őket, egészen káprázatos lenne. A kápolna a keresztény üdvtörténet programja alapján készült. Ez a pokol.

Szembe vele a mennyország.

A kápolna fő falán  a Keresztre feszítés.

A Keresztrefeszítés részlete.

Ótestamentuma próféták mondatszalagokkal. Rengeteg alak tart mondatszalagokat. Ezek megfejtését, és az egész ikonográfiai program értelmezését Helga Fabrtitius német művészettörténész végezte el nemrégiben a kápolnáról írt könyvében. Ebben kimutatta, hogy a falképegyüttes a bécsi egyetemen zajló 15. századi üdvözülésről szóló hitvita alapján készült.  Ez is mutatja, hogy Hermánynak eleven kapcsolatai voltak a középkori Közép-Európai központokkal.

Az Ítélő Isten a pallosokkal

Az erőd udvara a szentéllyel.

Szászhermányi szobabelső a 20.század elejéről. Az erőd egyik termében berendezett kiállítás.

Bagatell.

Toronyrészlet.

Családom bandukol a várkapu védművein keresztül.

Falak szuroköntő snyílásokkal.