2013. február 28., csütörtök

Iregszemcse: Kálvária-kápolna

A közlejövőben egy készülő új műhöz való bedolgozás keretében újraszkennelem Tolna megye középkori templomairól készült fényképeimet., amiket szép sorban felteszek ide a blogomba is. Ez alkalmas arra is, hogy áttekintsem azt, hogy tíz év messzeségből mennyire avultak el egykori adataim.  A képen a régi iregi templom megmaradt szentélye és az új iregi plébániatemplom.  A régi írásom még ma is helytálló róla. Középkori adatokat K.Németh András sem  talált.( 90.oldal)

Továbbra sem foglalkozik a kápolna oltárával a művészettörténeti irodalom,
pedig csak megismételni tudom magam, ritka, későreneszánsz-kora barokk
alkotással állunk szembe, aminek eredeti oltárképe helyén látjuk a kápolna
védőszentjének barokk szobrát. A korai eredeteztetés mellett szól az is, hogy
Judit ábrázolása is ritka. Nyilvánvaló, hogy ilyen ikonográfia ritkaság nem
egy falusi kápolnába készült, ezért az oltár elhelyezése másodlagos lehet.
Magyarázatul a Viczay család oklevelei közt kéne kutakodni. 

2013. február 23., szombat

Apadiger Klasshite -Üveghuta: A temető

Apadiger Klasshite történetét már korábban megírtam. Akkor hiába kerestem a temetőt.
A régi térképek alapján keresett helyen semmit nem találtam. Amikor Dimirkape temetője
előtt Csibinével találkoztam, akkor ő is azt mondta, hogy  a temetőnek meg kell még lennie.
Molnár Zoli fotós barátomnak sikerült is megtalálnia, nagyjából azon a helyen, ahol a régi
térképek jelölték.  Sok keresgélés után nekem is meglett. 

Nem maradt fenn túl sok sír, talán csak 10-12.

A Schwabische Türkei területén megszokott nádasdi stílusú, homokkőből készült keresztek., a 19.század végéről.

A többségük sérült, törött

Kevés kövön olvasható  a név

A vagyoni tagozódás itt is érzékelhető volt. A vélhetően gránitból készült obeliszk  természetesen már nincs meg

A legnagyobb "állománysűrűségű" rész

Elmúlás. A teljesen beerdősült temető számomra igen meghitt hely volt. Egy tuskón elücsörögtem egy darabig. Kutyám körülöttem szaglászott, majd az erdő sűrűjében egy szarvas vágott keresztül. Annyira kizökkentem, hogy még a fényképezőgépet is elfelejtettem ráemelni. Sok minden kavargott a fejemben életről, halálról, Istenről és a svábokról. 

2013. február 12., kedd

Murga- Murgau : Evangélikus templom

Ha Tákos a magyarok "mezítlábas Notre Dame-ja ", akkor Murga a sváboké. Csakhogy amíg Tákost -méltán- sokan látogatják, addig a murgai evangélikus templom szinte teljesen ismeretlen. A falut sokan szinte csak abból az apropóból ismerik, hogy itt született Gömbös Gyula, egykori miniszterelnök, aki így természetesen erős német gyökerekkel rendelkezett. Ez persze nem gátolta őt abban, hogy a "magyar faj" védelmére pártot alapítson.
Úgy néz ki, hogy először én tettem fel a belsőről képeket  -persze gyengéket- a világhálóra. Most már a falu honlapján és  egy Peter nevű felhasználó  webalbumán is több képet látunk. Most újabb képekkel szeretném felhívni a figyelmet azokra a páratlan értékekre, amiket ez a templom rejt. A képen  a karzat két ótestamentumi jelenete látható: Dávid megsiratja szerencsétlen fiát, és Jákob és Ézsau  kibékülése

A "Büntetés  a Paradicsomban" és a Testvérgyilkosság. Nincs ehhez fogható "népies expresszivitás" egyetlen egy karzatképsorozaton sem. A templom csak 2009-ben került fel aműemlékjegyzékre.
A templom 1796-ban készült el. A karzata és a berendezésnek nagy része 1844-ben.


A "Messiás megszületésének hírüladása" és az "Irgalmas szamaritánus"
A karzat feliratait az alábbiakban Krähling  János alapján ismertetem:
1. Joseph Kais: v:Oestr:Kön: v.Ungarn
2. St:Lucas
3.St:Marcus
4.Verkündigung der geburt des Messias Ev:Luc:Cap:2 V:5=10 (lásd fenn)
5. Barmherzige Samariter. Luc:Cap:10 V:3=36 (lásd fenn)
6. Növényi motívum
7.Jesu BergPredigt Math: Cap:5 V:1=19
8. Vom verlornen Sohne. Lucä: 15 Cap: v: 11=32
9-10. Orgonakarzat trombitáló angyalai
11. David beweint Seinen unglücklich Sohn. 2.B: Samue:Cap.18.v:17=33 (lásd fenn)
12. Versöhnung Jacob m.Esau. 'Bu: Mos: 33: Cap:V:1=16 (lásd fenn)
13.Növényi motívum
14.Strafe im Paradies 1.B.Mos: Cap: 3.V.21=24 (lásd fenn)
15. Bruder Mord 1.B:Mos: Cap:4 v:1=12
16: St.Johannes
17. St. Matthäus
18. Dr: M: Luther (az ő árbrázolása különlegesen ritka a hazai emlékanyagban)


A szószékoltáron sajnos az eredeti kép már nincs meg, és azt egy kevésbé értékes, de az adott korban divatosabb  értéktelenebb műre cserélték.  Végül következzenek a szokásos népességfogyatkozási adatok:
1903: 726 főből 477 evangélikus
1949: 494 főből 114 evangélikus
2001: 92 főből 21 evangélikus
2010: 65 fő. Ezzel az önálló települések közül a legkisebb Tolna megyében.
(Forrás: Krähling János: Evangélikus templomok a mai Magyarországon)