2013. március 29., péntek

Madocsa, református templom

A madocsai református templomról fellelhető adatokat régebbi honlapomon gyűjtöttem össze.
Precízebb, tudományos igényű feldolgozását K. Németh András "A középkori
Tolna megye templomai" című művében találjuk.Ennél kevesebb van doktori disszertációjában.

Úgy látszik én nagyon jókor jártam ott, valamikor 2002 körül, mert még láthattam a levert lábazatban a középkori köveket, köztük ezt a nagyon jelentős román kori palmettás faragványt. A lábazatot azóta  bevakolták. Sajnos a szakirodalom nem vett tudomást erről a jelentős kőröl, ami talán  az 1145-ös alapítást is hitelessé teszi. 

Decs, református templom

Tolna megye talán legjelesebb középkori emlékéről itt készítettem korábban összefoglalót. Néhány kiegészítés K.Németh András doktorijából itt érhető el. (52. sz.) 

A templom északi homlokzatának támpillérei.  Több és jobb fotó itt érhető el. 

2013. március 9., szombat

A szakcsi templom

A szakcsi templom déli oldalán egy elfalazott gótikus ablak íve utal középkori eredetére. Középkori történetét itt foglaltam össze. Újabb adatokat  K.Németh András doktori disszertációjából tudhatunk.(255.sz, 165.oldal) Köz

A templom barokk átépítéséről és Szokoli József sírkövéről is írtam korábban. 

Erről a nagyon jelentős emlékről úgy tűnik, még mindig én vagyok az egyetlen internetes forrás. 
Török kori kézmosómedence, amit korábban szenteltvíztartónak használhattak