2016. október 22., szombat

Harc

Szép kilátás a harci Kálvária-dombról a Sió-Sárvíz völgyére. "Aki értelmesen néz a világra, arra a világ is értelmesen néz vissza." Állítólag Hegeltől ered ez a mondás. Ennek nyomán alkottam meg "aki az érdekességet keresi a világban, az az érdekességet fogja megtalálni" mondásomat. Harcon tényleg keresni kell az érdekességet, de meg lehet itt is találni. Ma a falu legfőbb idegenforgalmi vonzerejét egy pálinkaház jelenti, nem a Siópart vagy bármi más.

Harc népességének alakulása 1780-2015 közt. Harc tisztán magyar, katolikusok lakta település volt mindig is, a Szekszárdi-uradalom birtoka. Érdekes, hogy a két világháború közt már fogyott a lakossága. Ez a tendencia az 1980-as években fordult meg, amikor elkezdődött a szekszárdiak kitelepülése. A falu azóta két jól elkülönülő részből áll, az a Sió felé lejtő ófaluból, és magas löszhát tetején kiépült új negyedekből.

A felvételek 2008-ban és 2014-ben készültek.Egy nádasdi kereszt. Nem tudom, most milyen állapotban van.
 
A Kálvária keresztjének Máriája, tipikus nádasdi alkotás, a 19.század közepéröl.

A kereszt már újabb, de még ennél is újabb a templom előtti öntöttvas kereszt. A bálványfák is nagyot nőhettek azóta.

A Kálvária stációinak állapota 2008-ban. Itt egy még régebbi képet is közlök valamikor 2003-ból, akkor még ott hevert a két lator maradványa is a dombon.


Szintén nádasdi stílusú kereszt a kölesdi úton, 2008-as állapotban.

A falu régi képére a sárközi és a környező sváb falvak hatása a jellemző

Téglafal

A faluban két kis kápolna van, ez a Jézus szíve kápolna, felújítás előtti állapotban
Erről a feliratról minden fontos dolgot megtudunk a falu templomáról. A janyai várról itt írtam.


A templom szép dísze az orgona, ahova a 19.század végén az Angster cég szállította a hangszert.

Szent Mihály oltárkép. 19.század elei, nem túl jelentős alkotás, későbbi átfedéssel

Nagyjából ugyanez  mondható el a Szt. Antal ...

...és a Szent Kereszt oltárképről is.

A kis templom végig csehsüveg boltozatú.

Feljárat a karzatra

A templom dombjáról vegyes állapotú tetők látszanak (2008)
Harcon is mertek nagyot álmodni (2008)