2016. október 1., szombat

A szászvári vár

Az idén nyáron átadták a hathatós uniós támogatással helyreállított szászvári várat, amely a középkorban még Tolna vármegyéhez tartozott. Kicsit félve mentem el a várhoz, hiszen attól tartottam, hogy ez is az újabban elharapódzó "újjáépített középkor" szellemében fogant. (Persze nem egyszerű megtalálni a kompromisszumot az élményszerűség ,a szakszerűség és a hitelesség közt.)  DÉDÁSZ-oszlop, kábelköteg itt is akad.

A középkori udvarház, később püspöki palota nyugati homlokzatán szinte a  semmiből rekonstruálták az egykori kápolnát. Annak szentélye.

A kápolna előtere

Nagy gond lehetett, hogy mivel töltsék ki a helyreállítás során előálló vagy 1000 m2-es teret. A régészeti leletek száma csekély volt, azok alig töltenek ki néhány termet és a pincét. Így másolatok, jelzésszerű rekonstrukciók, reprodukciók kerültek a várba. Persze van interaktivitás is, és a gyerekek sok mindennel játszhatnak. Összességében a kialakítás nagyon igényes, tetszetős. Aki viszont valódi művészettörténeti értékekre vágyna (mint én) az az épület egyes töredékein kívül semmi mást nem talál. Talán egy pécsi múzeumi raktárból lehetett volna valamit itt kiállítani.
Mivel az udvárház, majd az ebből kifejlődő vár a pécsi püspökök tulajdona volt, ezért elhelyezték Albeni Henrik sírkövének másolatát, aki a várnai csatában esett el.

Szintén így került ide Alsáni Bálint sírkövének másolata is.

Teljes egészében  a semmiből építették fel a palota keleti szárnyát. A semmiből történő rekonstrukciót az üvegfal jelzi. Az elején töredékekből rekonstruált két ablak. 

Igényes kialakítású modern terek keletkeztek. A 2300 lakosú falu két ilyen szép előadóteremmel gazdagodott. Kérdés tudnak-e élni vele, hiszen nemrég újították fel a közösségi házukat, de van még helytörténeti és bányászklub és mindenből gyűjtemény is.

A rekonstruált kápolna kívülről.

Az északi homlokzat négy középkori ablakkal. Ez volt a plébánia régi épülete, ami barokkizálva megőrizte a középkori falakat.  Háttérben a Klimo idején épült templom.
A pincében kapott helyett a kőtár

Reneszánsz ablakkeret. Kicsit számítottam arra, hogy a baranyai reneszánsz újabb szép töredékeit láthatom majd itt, de nem sok lelet került elő. A kápolna gótikus profiltöredékeit is ide vártam, de nem volt semmi ezekből. Ezek után komoly kétely fogalmazódott meg bennem a kápolna rekonstrukcióját illetően.
Egy kályha a 19.század elejéről, amior az épület már plébánia volt.
Tornyok

A vár kaputornyát is rekonstruálták. Előtérben azonban a visszatemetett régészetileg feltárt alapfalak még végleges megoldásra várnak.Ha nem parkosítják , felveri a gaz .Összességében örvendetes dolog, hogy ilyen szépen, igényesen helyreállították (kb.600 millióból) a várat. Én megelégedtem volna az egykori plébániaépület (még a kápolna is belefér) és a már korábban álló falak helyreállításával. Az újonnan felépített középkor -kaputorony, keleti szárny- szerintem  nem hoz annyit látványban, funkcióban, mint amennyibe került, a hitelességével is vannak komoly problémák, de ez az én véleményem. Mindenki menjen el, alakítson ki saját véleményt!

A templom Mária mennybemenetelét ábrázoló oltárképét Boros Ferenc  festette barokkos stílusban valamikor a 19.század legelején.