2018. május 10., csütörtök

A balatonkeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom

A Balaton környékének egyik kiemelkedő barokk-rokokó alkotása a keresztúri Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom. Megkockáztatom, hogy falképeit tekintve csak a vörösberényi templom lehet  konkurenciája a Balaton mellett.

A bejárat után balra mindjárt kezdődik is a nagy "barokk-rokokó show". Az apostolokat számozom, hogy lássuk, hogy megvan mind a tizenkettő. Szóval,  1:  Júdás Tádé (bunkósbot, Krisztus-kép) és társa, 2: Simon (fűrész). Felettük egy ferences és egy bencés barát és Festeticsné Szegedy Judit (1705- ?) Ebből már ki is derül, hogy templomnak  Festeticsek voltak a kegyurai. Épült 1753-58 közt, Hofstädter Kristóf uradalmi építész tervei alapján. Mivel az oltárképet is falkép helyettesíti, ezért az építkezést közvetlenül követhette a templom kifestése. 

Szembe velük: 3: János (kehely) és 4: Mátyás (bárd)

Aztán ismét a bal oldalon: 5: Tamás (lándzsa) és 6: Bertalan (kés és lenyúzott bőre)

Érdemes felfelé is nézni: Az angyali üdvözlet.

Aztán jobb kéz felől következik a Péter és Pál kápolna, melynek oltárán: 7.: Péter (kulcs) és 8.: Pál (kard). A kardot egy angyal tartja az apostol lábánál. Az oltár két oldalán a jó és rossz tudás két fája,  az angyal által tartott keresztfa, és a gonosz kígyó fája, amelytől az angyal elfordul.

A kápolna jobb oldali falán: 9.: id. Jakab apostol.(zarándokruha)
Szemben vele: 10.: András (andráskereszt)
Az orgonakarzat felett: Éneklő angyalok.

A Szent Kereszt felmagasztalása oltárkép szintén a falra festve.

A szentély falán alul Szent Ilona megtalálja a jeruzsálemi keresztereklyét. Felette Festetics Kristóf ( 1696-1768) a plébánossal. Jobb szélén szoborszerűen megfestve újabb  apostol: 11.: Fülöp (kereszt)

Az oratórium ablakai felett a Hit, remény és a szeretet allegóriája, középen a két angyal a Festetics-címert tartja.


A  szentély másik falképe: Heraclius bizánci császár a perzsáktól visszaszerzett ereklyét ünnepélyesen Jeruzsálembe viszi. A bal szélen pedig az utolsó apostol 12.: Ifj. Jakab (kallózófa). A mostani sorozatból  Mátét hagyták ki. ( Mint ismeretes kb. 13-15 apostolként emlegetett tanítvány is van, amelyből gyakran aktualizálva emelik ki a 12-t. )

A tabernákulum mögött a főoltárkép alján a templom képe.

A szentély felett a Szentháromság.

Az apostolok sorát csak Nepomuki Szt. János töri meg. Lábánál az angyal a szája
elé tett ujjával a gyónási titok megtartására utal,
A Péter és Pál kápolna mennyezetén jellegzetes barokkos térillúziós festés. A két angyal a két apostol attribútumával. 
  
A barokk orgona nincs már meg, a szép szekrényben egy Angster-féle van.
Következzenek akkor apróbb, érdekes részletek. Judás Tádé Jézus arcképét tartja. Ritka ábrázolás ez. A legenda szerint Ő rokona volt Jézusnak.
A Bertalan kép részlete, Bertalan kése és lenyúzott bőre. Az apostolábrázolások során általában megelégedtek a kés ábrázolásával.
A Péter és Pál oltáron az oltárkép bal oldalán a gonosz jelképe, a kígyó tekereg.

A templom legérdekesebb ábrázolása szerintem Festeticsné Szegedy Judité. A kép készítésének idején a hölgy kb.55 éves volt, a korban tehát már relatíve idős asszonynak számított. Rózsafüzérrel, két hosszú copffal egyszerű, fehér ingben, furcsa kesztyűben ábrázolja az asszonyt. Ez a kép éles ellentétben van a keszthelyi kastélyban lévő barokkos portréval, ami díszes ruhában, szokásos parókában ábrázolja őt.

Itt közelebbről is megnézhetjük a mindmáig ismeretlen barokk festő technikáját. Összességében kiváló mester munkáit csodálhatjuk. Újabban a művészettörténészek Franz Anton Maulbertsch körébe sorolják a festőt. Maulbertsch 1758-ban fejezte be a híres sümegi falképeit, elképzelhető, hogy egy tehetségesebb tanítvány szerződött le a Festeticsékkel.
A templom ugyan szép arányú épület, de mégiscsak kívülről egy átlagos barokk templom.
A freskókat nemrégiben restaurálták. Az egész templom és környéke is nagyszerűen rendben tartva. Érdemes a balatoni nyaralás alatt tervezni a felkeresését.