2016. szeptember 5., hétfő

Kárpátaljai magyar emlékek: 2. Visk

A viski református templom bejárata. A templom valószínűleg a 14. század elején épült. Visk ekkor szászok lakta koronaváros, Máramaros székhelye. Kora gót templomának megmaradt részein az igényesség látszik.

A templom körítőfala, és a különálló harangtorony. A Monarchia idején 4800 fő lakosságának 3/4 része magyar volt. Ma 8 ezres lakosságának 45%-a magyar, a többi ruszin

Egy mérműves ablak

A templomkert nagyon szépen ápolt, és akár egy arborétumnak is elmenne, főleg különleges nyitvatermői révén

Érdekes a templomhajó sík mennyezetésnek díszítése 1789-ből. A címer nyilvánvalóan későbbi.


Padelő

Padelő 1783-as felirattal.

A szentély egykori boltozatát tartó oszlop és oszlopfő még fennmaradt, a boltozat már nem. 2012-ben 15. századi gótikus falképeket találtak, az is jól látszik, hogy a templom deszkamennyezetének kifestésének idején a középkori falképek fölé egy ornamentális festés került. A falékpekenek csak egy részét bontották ki a mészrétegek alól, és restaurálásuk is várat még

A templom hajója

Szt. Borbála

Júdás csókja

Padelő

A mennyezet részlete

A mennyezet részlete

A mennyezet részlete

A Felső-Tisza-Vidék jellegzetes, még gótikus hagyományokig visszanyúló ácsemléke a harangtorony. Ekkoriban még nem fukarkodtak a tölgygerendákkal