2012. március 12., hétfő

Cikó-(Mária)széplaki templomrom

Vasárnap ismét "K.Németh-túrára" mentem, egy újabb helyet felkeresni
Tolna megye középkori templomai közül.
A széplaki templomromot a 18.századtól Máriaszéplaknak, vagy egyszerűen
csak Ótemplomnak nevezték. A környékbeli németek, mint például nagyszüleim
is csak Zigeraltkirich-nek (cikói ótemplom)nevezték.
A templomról korábban már összegyűjtöttem  főként  itt meg itt  a dolgokat.
K.Németh András könyvében azonban nagyon fontos kiegészítést tesz,
mert közben megdőlt Kozák Károly kísérlete a johannita eredeztetésre.
Az általa ismertetett Széplak ugyanis Esztergom mellett feküdt.
Úgyhogy továbbra sem tudjuk a falusi/mezővárosi templomok szintjét
messze meghaladó templom kihez, vagy melyik rendhez köthető.
Egyesek (pl.Patton Gábor) a stefanita eredeztetés mellett foglaltak állást, ezt
azonban K.Németh meg sem említi.
Az általam korábban ismeretlen helyűnek ismertetett faragványok
továbbra is lappanganak, de a közeli Berekalja egyetlen lakójának,
Pap Évának a jóvoltából  ma már a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum is
rendelkezik egy faragvánnyal .
K.Német könyvéből érdemes még azt kiemelni, hogy az alaprajz
alapján Buzás Gergely az északi falhoz kapcsolódó gótikus kápolnának írja
le az alaprajzon szereplő falakat.
 A templom keleti oldalán elterülő
szántásban nagy területen szétszórva emberi csontok maradványai
feküdtek, ami a templom körüli temetőből származhatott. Déli irányba,
Berekalja felé húzódó völgyben pedig mintegy 4-500m.en keresztül
szétszórva kő- és téglatörmelékek utaltak a középkori mezőváros
feltételezhető helyére.