2016. november 18., péntek

Középkori romok a Balaton mellett

 A balatoni romok egy külön világot alkotnak. Van is egy blog, ami csak ezekkel foglalkozik. A Balaton-felvidék hazánk egy olyan területe, ahol aránytalanul sok templomrom fennmaradt a középkorból, néhány várrom kíséretében. Az emlékeknek csak egy részé mutatom be, legalább még egyszer ennyi templomrom van.  Hogy miért maradt fenn ennyi romos templom a Balaton-felvidéken, azt majd talán máskor részletezem. Indításnak az egyik leghíresebb várrom, a szigligeti. Ez a vár hadászatilag sem volt jelentéktelen, legalábbis kezdetben. Igazán fontos szerepe csak a Ferdinánd kontra Szapolyai tróncsaták idején lett. A Ferdinándhoz  átpártolt Török Bálint kapja meg adományul, de a Szapolyaihoz hű Lengyel család nem adta át a várat. Így  aztán Török Bálint a legendás Martonfalvay Imre számtartójával foglaltatja vissza. Ő erődítési munkákkal is próbálta korszerűsíteni a várat, amelyet ettől kezdve elkerültek a hadi események. Villámcsapás égette le, majd ezt követően I.Lipót a maradványait felrobbantatja.

Hírnévben semmivel sem marad el Szigliget mögött  Nagyvázsony. Tulajdonképpen hadászatilag jelentéktelen vár volt ez,  inkább csak egy  köznemesi rezidencia, nevezetesen a Vezsenyieké. Hírnevét Kinizsi Pálnak köszönheti, aki Mátyás királytól kapta a Vezsenyiek kihalásával. Itt rendezi be főúri rezidenciáját, az addig csak főként a lakótoronyból álló várat palotaszárnnyal, kápolnával, tornyokkal és egy kis barbakánnal bővíti.
Kinizsi halála után felesége új férjével, Horváth Márkkal tovább csinosítgatta a várat. Ekkor már reneszánsz stílusú faragványokkal lett ékes. A magyarok és a törökök közt többször cserélt gazdát, de jelentősége egyre csökkent. Végül  a Zichyék idején már csak börtön volt a torony.

Tátika soha nem volt hadászatilag fontos, egyszerű kis magánvár volt. Ma is eléggé elhagyatott, gondozatlan, bár kisebb megerősítési munkákat végeztek itt is. 

Kis, nemesi vár volt  a csobánci is, amit Kinizsi Pál erősített meg annyira, hogy legyen némi hadászati jelentősége. Kisebb török ostromoknak is ellenállt, sőt még  ezer császári katona ostromát is visszaverte 60 védővel 1707-ben. 1709-ben azonban a császáriak bevették és felrobbantották.
Rezi is jelentéktelen magánvár volt. Történeti érdekesség, hogy ennek ostrománál vezette utoljára Kinizsi a legendás Fekete sereget, már ami maradt belőle. A várat ugyanis a trónkövetelő Habsburg Miksa oldalára átállt zsoldosok rövid időre megszállták. Innen füstölte ki őket Kinizsi a Fekete sereg II. Ulászlóhoz és hozzá hű maradt részével. Aztán a Fekete sereget a délvidékre vezényelték, ahol az elmaradó zsold miatt rabolni fosztogatni, a törökökkel összejátszani kezdtek. Innen kezdve Kinizsi egészen haláláig a Fekete sereg maradékainak felszámolásán ügyködött. 

A sümegi vár jelentősége igazán akkor nőtt meg, amikor Veszprém 1553-ban török kézre került, és a veszprémi püspök ide tette át székhelyét, és itt is maradt 1762-ig. Ez volt a város nagy korszaka. A várát a császáriak 1713-ban felgyújtották, ezzel hadászati szerepe  véget ért.
A várromok mellett kevésbé népszerűek, de annál jelentősebbek a tó környéki templomromok.  A déli part legnagyobb templomromja a rádpusztai. Mellette a 18-20.századi puszta temetője.
A Szigliget melletti avasi templomrom. Itt csak a torony maradt meg.

Belülről látszik, hogy a torony eléggé "csálé." A toronysisakot is a balatoni bazaltból alakították ki.
Taliándörögd felsődörögdi falurészén állt.Ez a középkorban nagy befolyással bíró Dörörgdi család (egri püspököt is adtak) nagyméretű koragótikus temploma volt, két toronnyal. Szent Andrásnak volt szentelve. A 19.században az Inkey család felrobbantotta a már romos templomot.

A taliándörögdi Ősök Házában látható ez az érdekes palmettás, szalagfonatos románkori faragvány. eredete előttem ismeretlen, stíluskritikai alapon 11-12.századi lehet.

A művészettörténészek által is ismert a mai taliándörögdi templomban látható 13. századi szalagfonatos keresztelőmedence. A középkorban négy település is volt Dörögd határában, nem tudni pontosan melyik Dörögdhöz köthető.
A vázsonyi pálos kolostor Kinizsi Pálnak és apósának, Magyar Balázsnak volt a közös alapítványa. Igen jelentős volt az itt működő könyvészeti műhely is. Itt készült Kinizsi Pál felesége, Magyar Benigna számára kódexművészetünk kiemelkedő darabja a Festetich-kódex, és annak folytatása, a Czech-kódex.Veszprém 1553-as eleste után a kolostort a szerzetesek maguk gyújtották fel, mielőtt elhagyták volna.

A kolostor művészettörténeti jelentőségét bizonyítja az itt előkerült sírkőtöredékek magas színvonala is, amelyek
ma a várban láthatók. Kinizsi Pál sírköve még egyszerűbb, inkább gótikus jellegű munka.

 A képen Kamicsáczi Myslenovith  Márk tumbafedlapja. Kamicsáczi Myslenovith  Márk volt Magyar Benigna második férje. Ettől az időszaktól lesz általános, hogy jelentős horvát családok is "beemelődnek" a magyar történelembe,  gondoljunk pl. Janus Pannoniusra.  Kamicsáczi Myslenovith  Márk  magyarosan  egyszerűen Horvát Márkként lesz ismert, lováról leesve halt meg, így Magyar Benigna harmadszor is férjhez mehetett egy ifjú hozományvadászhoz. Ezt a kapcsolatot Magyar Benigna zárta le azzal, hogy a férjét megölette, és a vázsonyi vár árkába dobatta miután kiderült, hogy hűtlen lett hozzá. Így a harmadik férj sírfedlapját hiába is keressük.

Az apáti templomrom a Tihanyi-félsziget bejáratánál. Ez olyan jó állapotban maradt meg, hogy tetőt is kapott 1999-ben. Azóta tulajdonképpen nem kelti rom benyomását ez a rendkívül egyszerű  románkori templom, de hagyományból itt soroljuk fel.
A Szent Balázs-templomrom Szentantalfa feletti szőlődombon szép kilátást is nyújt.
A templomrom kapuja

A nyugati homlokzat két fügefával
A felsődörgicsei templomrom. Dörgicse ma három településrészből egyesült, mindegyiknek megvan a maga templomromja. Felsődörgicse Szent Péternek volt szentelve. A középkorban megnagyobbították úgy, hogy ikertemplommá alakították.

Mellette a ma is használt evangélikus templom. Figyelmes szemlélő még nagy István Honfoglaló vitéz című szobrát is felfedezheti.

A szentély
A Boldogasszonynak szentelt alsódörgicsei templomot a török kiűzése után még helyreállítják, de a II.katonai felmérés is már csak romként említi.Igényes, különleges toronymegoldású templom volt ez.

Távolról
A kisdörgicsei templomromnak egyszerű kis résablakai vannak
A fülöpi templomrom a révfülöpi vasútállomás mellett
 .
Szép románkori ívek
Révfülöp másik templomromja az ecséri templomrom

Számomra legérdekesebb részletei a római hatások. Itt egy római sírkő.

Itt pedig a a rómaiakra jellemző halszálkás építészeti technikát látjuk.
Az egyik leghíresebb és legjobb állapotban fennmaradt pálos kolostorrom a salföldi. A középkorban kőkúti kolostornak hívták, és már a középkori belviszályok során is sokat szenvedett ez a kisebb jelentőségű kolostor.  A Csobánc felé tartó török hadak pusztítottak el végleg. Itt részletesebben bemutattam.