2013. január 7., hétfő

Kakasd -Kockrsch: A régi temető és a Kálvária

Az alábbi képek tíz évvel ezelőtt készültek. Azóta  a Kálváriát helyreállították, az 1891-ben elhelyezett stációdomborműveket kiegészítettek, színesre festették, részint pedig újakkal helyettesítették. 

A falu plébániatemploma a Kálvária-dombról

A stációsor

A temető széle 1.

A temető széle 2.

Kereszt a temetőben


Egy kereszt talapzatának Máriája

Egy megbecsült kereszt a korai időkből

Keresztek

Egy szintén 18.századi sírkő keresztje

Egy másik korai, 18.sz-i sírkő

A régi sváb sírköveket lassan benövi a bozótos

Szép 19.század végi nádasdi keresztek

Az Ádámot már ékezettel írták 1942-ben. Szegény Schuler Ádám sem élhette meg a kitelepítést.

Szemben a belaci dombok

Mállik a nádasdi homokkő

Egy 19.század végi kereszt