2014. január 3., péntek

Kolozsvári séta

A Házsongárdi temető egyik különösen öreg, 1599-es, német nyelvű sírköve.

A Báthory Líceum régi épületének udvari részlete

Oszlopfejezet a Református Kollégium udvarán

Várfalak és a Szabó bástya

Belvárosi részlet

A Tholdalagi-Korda-palota oszlopfője

A Tholdalagi-Korda-palotával szemközti régi polgárház, ahol egy kőfaragó lakott

A Tholdalagi-Korda-palota abrakrácsai

A Tholdalagi-Korda-palota abrakrácsai

Egy szellőző a Farkas utcából

A Báthory Líceum (egykori piarista iskola) bejárata

Várfalmaradványok


A minorita templom

Fadrusz Mátyás szobra

A Bánffy-palota

A Mátyás-ház előcsarnoka

A Karolina-oszlop

A Karolina-oszlop

Hajnalban hosszú percekig károgva vonulnak a város felett a varjak

Farkas utcai hangulatok 1.

Farkas utcai hangulatok 2.

A Mátyás-ház részlete