2013. július 14., vasárnap

Zomba-Sumba: Egyházi emlékek

Főként katolikus németek lakták Zombát (Sumba) és környékének majorságait. Zomba Bonyhád és Tevel után a Völgység harmadik legnépesebb települése volt. Ma viszont már a gyorsabban sorvadó Tevelt megelőzve, második.  Lakói 1910: 1988 r.k., 21 ev., 1 ref., 43 izr., össz. 2053; 1940: 2755 r.k., 1 g.k., 66 ev., 39 ref., 52 izr., 1 egyéb vall., össz. 2914; 1983: 2250 r.k., össz. 26312010-ben 2131 fő lakta. Határában terült el Paradicsompuszta, Dőry Ádám uradalmi központja. A Dőryek katolikus buzgólkodására jellemző, hogy Zomba evangélikusait is elüldözték. A németek az Esterházyakhoz tartozó baranyai Mekényesen, a magyarok pedig Harucken gróf alföldi pusztáin, Orosháza megalapításával találnak nyugalmat maguknak. A nagyhatalmú Dőry Ádám természetesen szívén viselte a zombai templom sorsát is. A templom 1765-77 közt, Vörös Bálint plébánossága alatt épült.

A templom oltárképeit a kor egyik kiváló osztrák mestere, a kapucinus Johan Baumgartner (1717-1773) készíti el. Baumgartner dél-dunántúli működésében Klimó György pécsi püspöknek van szerepe. Klimó még pozsonyi működése alatt ismeri meg Baumgartnert, és a pécsi székesegyház díszítéseihez kéri segítségét. Két, püspöki birtokon álló templom oltárképeit is rábízza. Így fest Baumgartner három-három monumentális képet a mecseknádasdi plébániatemplomba és a mohácsi ferences templomba. Az egyházmegyéjéhez tartozó Zombára is valószínűleg Klimó közvetíti a mester képeit, amik különösen a mohácsi ferences templom képeivel tartanak rokonságot, bár azoknál méretben kisebb alkotások. A zombai főoltárkép a templom védőszentjével, Szt. Istvánnal kapcsolatos, a korona felajánlását ábrázolja Szűz Máriának. A két mellékoltárkép A levétel a keresztről és a Szt. József halála. Kár, hogy 1923-ban az egész templomot jellegtelenül kifestették, így az állítólagos barokk falképek megsemmisültek.A templom szobrai is a Klimó alatt fennálló pécsi műhellyel hozhatók kapcsolatba. Ikonográfiailag is különlegességnek számít a diadalíven elhelyezett nagyszerű Krisztus szobor. Valószínűleg a pécsi Spéth Ferenc alkotása. 

 A templom melletti  temetőben nyugszanak a Dőry család tagjai. A képen lévő fehér kápolna Dőry Ádámnak és unokájának kriptája. 

Dőry-kripták
19.századi kereszt a templom előtt

A 19.század végi szentháromságoszlop a templom előtt

Tipikus nádasdi stílusú kereszt a faluvégen