2012. július 9., hétfő

Csáktornya

A csáktornyai vár egyik olaszbástyája és az Althan grófok, majd az
őket követő Festeticsek alatt barokkosan átépített egykori várkastély.

Csáktornyai kaputorony. A vár történetéről itt találunk rövid összefoglalót.
A vár a Zrínyiek alatt ugyanolyan magas udvari kultúrával bírt, mint az
Esterházyak Fraknója, a Nádasdyak Sárvára, vagy a Batthyányiak Németújvára.

A kaputorony belseje

Csáktornya nagy titka az 1942-ben megtalált nemesi galéria. 16 db mellszobrot
találtak ekkor. Azóta se sokat sikerült megtudni róluk. Gondolták már
19.századinak is őket, de valószínűbb, hogy a 17.század légvégéról származnak.
A 16 férfiból mindössze hatnak sikerült kideríteni a kilétét.
A képen Batthányi Ádám és Szelepcsényi György szobra látható.

Ez Illésházy György.

Frangepán (horvátosan Frankopan) Kristóf

Héderváry János

Zrinyi Péter. Mind kortársak, magyar /horvát főúrak voltak, rokoni kapcsolatban
sem álltak. Nem a korban szokásos ősgalériával van tehát dolgunk. Rejtély,
hogy ki készítette, és mi célból.

A kursenaci emlékoszlop Zrinyi Miklós halálának helyéről.

Mallakóczy Miklós sírlapja a Muraszentmártoni templomból.
(1603)
Zrinyi Miklós emlékoszlopa (1904)
(Aróky Aladár műve)
A mellette lévő horvát és angol nyelvű ismertető
lazán "lehorvátozza" Zrinyi Miklóst, még a
horvát-magyar kettősséget sem megengedve.
Zrinyi Miklós a horvátok szemében a mai napig a
"rossz horvát", testvére Péter a "jó horvát."
A két testvér valóban eltérő felfogást vallott
nemzetiségük kérdésekben, de a világért se próbáljuk
ezt az összetett kérdést a hagyományos 19.századi nemzeti
nacionalizmusok talajáról, vagy még vadabb "faji"
megközelítések felől megközelíteni.

A ferences templom.

Mária oszlop és Szt. Flórián a templomról.