2018. január 1., hétfő

A pesti Nagyboldogasszony plébániatemplom

A pesti belvárosi templom talán hazánk legösszetettebb történetű temploma. Messziről is látható klasszicista- barokk homlokzata nem is sejteti, hogy mennyi érték van a templomban.A középkorban ez volt a pestiek fő temploma. 60m-es hosszával tekintélyes épület volt, és az ma is.

A 2010-2016 közt elvégzett helyreállítás az altemplomban láthatóvá tette a római Contra Aquincum és az első román kori, tatárjáráskor elpusztult templom romjait. Sajnos az altemplomba ottjártamkor nem tudtam bejutni.) A korábbi rétegeket hazánkban is terjedő  módon, üveglapok alatt mutatják be.

A szentélyben is két gótikus réteg rakódik egymásra. A gótikus ülőfülkesor Zsigmond-kori, a pálcatagos kapu későbbi, Mátyás-kori.

A szentély déli oldalán lévő sokszögletű kápolna falain máris beázási nyomok láthatók, ami meglepő egy olyan műemléktől, amit nemrég adtak át.

A Zsigmond-kori gótikus íves fülkék freskókkal voltak díszítve. A 24 fülkében egy passiósorozat volt látható.

Sajnos az elkerített szentélybe most nem tudtam bejutni. Így egy régi képen tudom bemutatni az egyik legépebben maradt freskótöredéket.  A legutóbbi helyreállításkor  megtalált 14.századi Trónoló Madonnát és az egyéb töredékeket sem láthattam.

A templom szentélye.

A templom északi odalán lévő gótikus Szent Flórán kápolnába is csak betekinteni tudtam az üvegajtón keresztül.
A templomban a gótikus csarnoktemplomi átépítést követően két azonos stílusú pasztoforiumot adtak át 1507-ben.A képen a Nagyrévi András plébános által adományozottat látjuk.A szentségtartó fülkében ma Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéjét találjuk.
 
A szentségtartó felső részében a Szenvedő Krisztus.

Alsó részén Nagyrévi András címere.

A templom hajójában is oldalkápolnák sora található, néhányban nagyszerű barokk oltár. Ez a Szent Kereszt oltár.
Keresztelő Szent János oltár.

Kray Pál tábornok síremléke és gótikus részletek
 
A templom főbejárata feletti Szentháromság a restaurálás után ...

...és előtt. A budai Anton Hörger műve 1723-ból.

A templom északi gótikus kapuja.

A Szentély gótikus ablakai.

Memento mori.

A templom déli gótikus kapuja és egy ülőfülke a restaurálás előtt...

...és után.

A szentély külső falán lévő Szent Flórián szobor keretének Istenszeme motívuma.

A Szent Flórián szobor. Ez is Anton Hörger műve 1723-ból.