2016. február 29., hétfő

Vaskút /Waschkut/

Vaskút Észak-Bácskai sváb település. A szomszédos Garával egyetemben egészen  más, mint a Schwäbische Türkei sváb falvai. Fénykorában, a 19.század végén jóval több, mint 5000 fő lakta és 90% felett volt a németek aránya. A Schwäbische Türkei falvainak van egy markáns parasztbarokkos jellege. Ez nagyrészt azzal függ össze, hogy ott meghatározóbb volt a kézműipar, aminek 19.sz. végi válsága konzerválta a korábbi viszonyokat. Észak-Bácska azonban egészen más a helyzet. Egyrészt ezek később települtek, Hadmérnökök rajzolták meg a falu sakktáblaszerű alaprajzát,  széles utcákkal. A lakosság mindig is a zsíros bácskai földből élt, nem szakosodtak oly mértékben a kézműiparra, mint a  tolna-baranyaiak. A 19.század végére polgári, mezővárosi utcakép alakult itt ki. Észak-Bácskában minden emlék a 19.század végéről származik, hiába is keresünk itt korábbi rétegeket, a jólét itt minden korábbi nyomot eltüntetett. A falu történetét itt találjuk. 

A vaskúti kálvária keresztje, ennek nádasdias jellege van.

Egykor a falu végén állt, ma a falu körbeöleli ezt a szép együttest. A történetét itt találjuk.  

A falu nagyméretű temploma. A régi barokk templom helyén új templom épült a 19.század végén. A történetét itt találjuk.

A legkorábbi kereszt a temetőben áll, és nádasdi stílusú.

Világháborús emlékkereszt. A wikipédián még a régi kereszttel van feltüntetve, de azt sajnos újabbal pótolták, amit ügyesen le is hagytam a képről.

A temetői kápolna.

Elsőzör Szent Vendelnek néztem, valójában Szent Rókus szobra a temetői kápolnával.

Régi temetői keresztek

Itt egy nádasdi stílusú, de alig találunk ilyent.

Az elhagyott régi sírkövekből 2010-ben lett  meg ez az emlékhely.  Dicséretes példa.

20.század eleji bajuszviselet.

A régi temető részlete

A régi temető részlete


A Szentháromság-oszlop részlete

Kereszt a faluszélen.