2016. február 13., szombat

Főként Fácánkert és egy kicsit Lápafő is


Fácánkert majdnem igaz történetét több helyen megtaláljuk. Pl. a falu honlapján vagy a wikipedian.
A falu legrégibb emléke az 1828-ból származó Mária-oszlop. Ez a megyében csaknem egyedülálló, kissé provinciális alkotás ma a falu közepén áll A 2.katonai felmérés térképe alapján  korábban fontos  utak kereszteződésében állt Fácánkert-puszta határában. Én  a megyében ezenkívül csak egy útmenti Mária-oszlopot ismerek Lápafő  határában.

Ez a lápafői Mária szobor. A szobor a Szakcs felé vezető út mentén áll. Elég talányos ez, hogy került ide,  mert Lápafő hagyományosan református település. Stílusa alapján ez egy 19.század első harmadából származó alkotás. Ugyan semmi köze nincs Fácánkerthez, de a kis Lápafőről valószínűleg soha nem fogok önálló bejegyzést tenni.
Az I. katonai felmérés idején Fácánkert helyén néhány, a Tolnai Uradalomhoz tartozó házikót ábrázoltak
Schneeman József, megyei mérnök 1818-as térképén már feltűnik a "Fáczán Kert" elnevezés. A későbbi Közép-Major helyén van egy uradalom jelölve, mellette a kivégzőhely (Patibulum=akasztófa), majd Fácánkertnél egy épület jelölve. 
A II. katonai felmérés térképén  (19.század közepe) már Simon-puszta is ábrázolva van. A név báró Sina Simon nevéből ered. A Sina család szerzi meg a Festeticsek uradalmának javát.  "Fáczán-kert" már szépen kiépült, de kastélyról még nincs szó.  
A 3.katonai felmérés  térképén (1880 körül) már kész a vasút, van  megállója is a semmi közepén, ami szintén a Fáczánkert nevet kapta.
A 4. katonai felmérés térképén (20.század eleje) már létrejött a falu. A kastély is áll, a temető is ábrázolva van, az ahol a Kunffy-család temetőkápolnája  van. És akkor el is érkeztünk  a Fácánkert történetében visszatérő legnagyobb hibákhoz. Ki volt az a Kunnfy, aki megvásárolta a 20.század elején az uradalmat? A fellelhető helyek mindegyikén Kunffy "hőgyészi zsidó kereskedőként" szerepel. Valójában Kunffy Károlyról /1871-1916/ van szó, aki nagy hírű festőművész, Kunffy Lajos öccse volt. A somogytúri Kunnfy Lajos emlékház honlapja ezt írja Károlyról: "Agrármérnök, földbirtokos Tolnán. (Valójában a fácánkerti uradalom volt az övé.)  Halléban szerzett mezőgazdasági szakképesítést. Felesége: Sárika. Egy fiuk született, akit testvére iránti szeretetből, tiszteletből Lajosnak neveztek el. Károly fiatalon leukémiában halt meg. Ifj. Kunffy Lajos feleségül vette Genzinger Franciskát. Kivándoroltak San Franciscóba, négy Kunffy kép kivitelére kaptak engedélyt, de az ávósok elkobozták a Keleti pályaudvaron. A legnagyobb Kunffy festményeiket, családi arcképeket a fácánkerti családi sírban helyezték el, de szétdúlták, tönkretették."
A temetődombról rálátni a majorságra és a szeszgyárra és a kastélyra is.  A mutatós szeszgyár épülete  Kunffy Károly idején épült.  
A kastélyt állítólag egy neves szekszárdi borász vette meg,  nem látogatható. Régebben egyszer próbálkozatm a bejutással , de egy alkalmazott olyan durván "lepattintott", hogy örökre elment a kedvem. Innen kell beérjük fényképekkel. Persze a szövegben a szokásos hibákat itt is észrevehetjük, újabbakkal tetézve.  

A Kunffy-család sírboltjának maradványai. Ma már megközelíteni is alig lehet a szúrós dzsuvában.

A kripta hátoldala az építési évszámmal, az 1923-mal.