2014. június 21., szombat

Mekényes / Meknitsch: Evangélikus templom

Az evangélikus templom a paplak udvarán keresztül közelíthető meg. Szerencsém volt, a templomgondnok nénike éppen az udvaron gazolt.

A bejárat felett a Pred. 4.17 idézete. Magyar fordításban: "Vigyázz a lábadra, amikor Isten házába mégy! Hallgatni menj oda!"

Az egyik legegységesebb stílusú evangélikus templom a Schwäbische Türkei-ban. 1795-ben lett kész, miután a 1783-tól 1787-ig felépült első templom egy villámcsapás következtében leégett.
Az új templom karzatképeit festő mesternek a nevét is tudjuk. Az alkotó Gottlieb Solbrig volt. 

Karzatkép Ferenc császárral aki, a templom építésének idején uralkodott.

A szószékoltár

A karzaton a 12 apostol (aktuálisan János és Péter) van copf vázák kíséretében

Az orgonát 1927-ben szállította ide az Angster gyár

II. József a Türelmi rendelet miatt került ide

Az orgonakarzaton a négy evangélista van. Ez János

Feljárat a karzatokra. Itt minden olyan, mintha csak tegnap terelték volna vagonokba az itteni svábokat.

A szószékoltár. Az oltárkép is Solbrig alkotása, de 1785-ből, tehát a korábbi templomból származik. Vegyük észre, hogy már itt is magyar címer van az oltáron.

A mennyezet finom díszítése a 19.század végéről vagy a 20.század elejéről származhat. A templomot 1862.ben újították fel,majd 1907-ben a karzat faoszlopait öntöttvasra cserélték. 

Fachwerkes melléképület. Végül a szokásos fogyatkozási adatsor jöjjön:
1903: 1224 fő, 1153 evangélikus
1949: 892 fő, 218 evangélikus
2001: 330 fő, 54 evangélikus
2012: 291 fő. Istentisztelet már csak nagy ritkán van a templomban.