2015. július 12., vasárnap

Závod: A Keresztelő Szt. János templom

Tolna megye egyik kiemelkedő művészeti értékéről, a závodi templomról itt találunk egy
hangzatos című, de remek, forrásértékű  tanulmányt L.Imre Mária tollából. A templomépítés
motivációjának legendás történetét is átveszi, nem említve, hogy életrajzi okokból biztos, hogy
nem lehet igaz. Az azonban tény, hogy a kegyúr,  Mercy d'Argentau jóvoltából 1763-1767 közt
egy igen figyelemreméltó templom épült Závodon.
  A templom előtt egy 19.sz.-i kereszt

A templom előtt Szt.Vendel még erősen 18.sz.-inak tűnő szobra

A 14 segítő szent oltára, alatt a II. világháború  áldozatainak névsora.  Az oltáron egy újabb Szt. József szoborral . A régi oltárra csak a 7-7 ereklye emlékeztet. Ez alatt van Szt. Benedek mártír ereklyéje. 

A Piéta-oltár. Erre kerültek az I.világháború áldozatainak nevei. 

Szt. Vendel oltára, jóval későbbi szoborral 

Szt.Vendel helyi kedveltségére jellemző. hogy még egy nem túl kvalitásos 19.sz-i képet is kapott.
A templom egyik legnagyszerűbb részlete a szószék az alája komponált keresztelő
medencével

A templom főoltára Keresztelő Szt. Jánosnak szentelve, két oldalán Péter és Pál.

Szintén példa nélküli a gyóntatófülke a hazai emlékanyagban. Két oldalán Péter (innen
mentek a férfiak) és Mária Magdolna (a női oldal)  képével, felette pedig egy Fájdalmas
Mária szoborral, gyönyörű rokokó vitrinben

A keresztelő medence Ádám és Éva, valamint a Körülmetélés jelenetével

A keresztelőmedence lábazata

Szt. Benedek vértanú üvegkoporsóban lévő ereklyéje.Ezt már az Apponyiak szerezték a závodiaknak, amikor VI.Pius 1775-ben engedélyt adott Apponyi Györgynek, hogy Rómából idehozza az ereklyéket. 

Az orgonaszekrény

A főoltár
Még a sekrestye bútorzata is eredeti

A templom előtt Szt. Notbturga szobra állt eredetileg, most is ez van, de ez már egy 1925-ben készült Zsolnay-féle pirogránit
pótlás

Ez a kissé naiv kép a kegyúri karzaton van

Szt. Donát villámot tart a kezében. 

A templomkert hangulata szép hársfákkal, gondozott parkkal.