2016. szeptember 5., hétfő

Kárpátaljai magyar emlékek: 4. Beregszász városa


Az egykori Bethlen-kastély, helyi nevén Gróf-udvar. Az épület elődje valószínűleg a XVI. században készült udvarháznak. Amikor 1625-ben Bethlen Gábor, majd Rákóczi György a várost megszállva Erdélyhez csatolták Beregszászt, ez az épület volt az uradalom központja. Ezt a szerepet töltötte be a Schönborn grófok alatt is, akik az épületet a XIX. század elején a mai formára átalakították.

A Schönborn grófok idején készült az udvari középrizalit.

A kaszinó 1913-14-ben épült, szecessziós stílusban. Besenszky Gyula munkácsi építész tervezte. Figyelemre méltó épület. A Csehszlovákia alatti időszakban is a helyi magyar értelmiség gyülekezőhelye volt. Itt látták vendégül Kosztolányi Dezsőt és Móricz Zsigmondot is. Jelenleg is Arany Páva néven étterem működik benne.

Az Arany páva legapróbb részletének mívessége is éles ellentétben áll a szomszédos blokkház építészeti igénytelenségével

A Vérke folyóra néző terasza

Míves részletek

A Jugendstil a Vérke partján
A Vérke hídjai

Bereg vármegye egykori székháza, Ybl Miklós tervezte

Az egykori Bereg vármegyei törvényszék épülete.

Volt ez laktanya, majd műszergyár, majd sokáig üresen állt. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola főépülete

A lefedett belső udvar

A lépcsőház

A Monarchiás időkben élte a város utolsó fénykorát.

Beregszász a kárpátaljai zsidóságnak is központja volt. Hajdan hat zsinagóga és hat imaház volt a városban. A  főtéren álló nagy zsinagógát teljesen jellegtelenül kultúrházzá alakították át a szovjet időkben.  Most a szerintem is ronda betonhomlokzatát a régi zsinagóga fényképével takarják. Jelzésértékű, hogy a város címere az EU zászlójára került, nem az ukránra. Kárpátalja számára -és most már talán nem csak a magyaroknak- az EU és Magyarország a remény és a lehetőség.

A zsinagóga egykori épülete mögött kezdődött a zsidónegyed. Arányait tekintve a Kárpátalján volt a legnagyobb a zsidók száma a régi Magyarországon. Bal oldalon az egykori zsidó fürdő épülete. A beregszászi zsidóság az elsők közt került elhurcolásra 1944 tavaszán.

Az egykori Grand Royal Hotel épülete jelenleg a főiskolához tartozó Kölcsey Ferenc Szakkollégium

Lechner Ödön tervezte a Kossuth Lajos Magyar Középiskola épületét

Igényes részletek

Az egykori gimnázium épületében most ukrán iskola működik. A magyar gimnázium egy városszéli jellegtelen épületben kapott helyett

A város utcáinak nagy részét is még a Monarchia idején kövezték ki.