2013. július 3., szerda

Kalaznó- Kalas (Gallas): Evangélikus tempolom

A kalaznói templom 1787-90 közt épült. Karzatképeinek mestere öt év múlva a keszőhidegkúti templom karzatképeit is elkészíti. Amíg kalaznói képei sötét tónusúak és kicsit merevek, addig a keszőhidegkúti képei már határozott előrelépést mutatnak. A könnyed, rokokós formaalkotás bizonyos elemit is sikerült elsajátítania a rendelkezésre álló néhány év alatt. Mindkét helyen újszövetségi jelenetsort és az apostolok képeit készítette el
A karzat képei.
Fogyatkozási adatok:
1903: 1014 lakosból  955 evangélikus
1949: 799-ból 90,
2001: 209-ből 4 evangélikus. Ekkor a templom már nincs használatban.
2010: 163 lakos