2013. július 3., szerda

Bikács-Wikatsch: Evangélikus templom

A bikácsi templom is közvetlenül a Türelmi Rendelet után 1785-86 közt épült. Szószékoltárának baldachinos megoldása különlegesnek számít, és erős katolikus hatásról árulkodik. Karzatának képei két különböző korból valók, és ez a stílusváltás minden bizonnyal összefüggésbe hozható a templom 1829-30-as bővítésével. A korábbi újszövetségi karzatképek rokokós hangulatúak, a XIX. századiak népies, naiv alkotások. Ezek közt ószövetségi jeleneteket is találunk. 

A Háromkirályok. 1830

Jézus megkeresztelkedése és a keresztvitel a korábbi karzatról.
Bikács fogyatkozási adatai:
1903: 1182 lakosból 951 evangélikus
1949: 1469-ből 298
2001: 483-ból 76
2010: 438 lakos