2016. március 5., szombat

Gara

Gara Vaskúthoz hasonló település Észak-Bácskában. Talán csak annyiban különbözött Vaskúttól, hogy itt nagyobb volt a bunyevácok aránya. A bunyevácokat ma horvátnak tekintik, amit ők nagyon nem szeretnek.

A falu itt is egy 19.sz. végi Kálváriával indít, aminek érdekes többlete a Krisztus az Olajfák hegyén jelenet, ami a historizáló hangulatnak megfelelően a német későgótikus  faszobrászati emlékeket idézi meg. 

A faluban sok a 19.sz. végi , 20.sz. elei feszület

A templom melletti egyik kereszt...

...és felirata

A falu nagyméretű temploma, amit a 20.sz. elején bővítettek.

A templom melletti tér a Szentháromság oszloppal, egy bunyevác kereszttel, egy német Madonnával, és az 1. világháborús katonaemlékművel 

Szt. János a templom főhomlokzatáról

A templom melletti kereszt a legöregebb a faluban, 1869-ből származik. Az itteni kersztek a nádasdiaktól teljesen eltérő stílusúak. 

Jellegzetes utcakép.

Újabb kereszt a 19.sz. végéről

Ilyen monarchia korabeli gazdag parasztportából  még viszonylag sok áll Garán.