2015. március 18., szerda

Báta 3.: Templomok, keresztek, temetők

2013. március 30-án jártam a Fekete Gólya Múzeumban . (Ez volt az az év, amikor még március 28-án is erős havazás volt.) Ekkor felmentem a katolikus temetőbe is. Ma már csak ezt a temetőt használják, ide temetkezik minden felekezet.

Sok nádasdi sírkő is áll a temetőben. Bátát túlnyomó részt katolikusok lakták. 1910-ben, amikor elérte lakosainak száma a maximumot, a felekezeti megoszlás így nézett ki: 3725 r.k.,  431 ref. , 35 izr., 13 g.k., 8 ev., össz. 4212 fő.

Nádasdi keresztek. 

Itt is egy

A falu bejáratánál a Somosi-kápolna, ami 1900-1904 közt épült. Ma a Bátai Fazekas Alapítvány gondozza példamutatóan. Részletek itt.

A falu felett a  középkori bencés apátság helyén áll az 1938-ban emelt Szent Vér Kegytemplom. Meghitt, nyugodt hely ez, olyan amilyennek egy búcsújáró helynek lennie kell. A templomot most renoválják. A középkori nagy jelentőségű apátság történetét és emlékeit itt korábban már összefoglaltam.  Aki ennél bővebb történeti visszatekintést kíván az ide kattintson.

Finom részletek, kora Árpád- kori motívumokkal.

A török után újjáépülő  mezőváros már messze nem érte el a középkori jelentőségét. Az 1744-ben a rév szomszédságában Szent Mihálynak felszentelt barokk temploma is csak egy szerényebb vidéki templom szintjét éri el.

A templom 19.század végi megnagyobbításakor az eredeti oltárképeket újakra cserélték.

A barokk templomból megmaradt Madonna

A templom előtti 19.század végi szentháromság

Az egykori rév helyén álló nádasdi kereszt (legalábbis a talapzatát illetően) 1908-ból.

Nepomuki Szent János szobra 1807-ből a nagy jelentőségű, és a Duna szabályozásáig itt lévő
révet vigyázta. A rév az 1820-1821-es években szűnt meg itt, amikor átmetszették a Dunát.
A nagy rév ekkor áttevődött néhány kilométerrel arrébb, de még mindig jelentős maradt.
A szobornál csak az egyre szűkülő Holt-Duna révje maradt.
 A mezőváros a révhez menő utat a vármegye hozzájárulásával kiköveztette. Ekkoriban a
helyi jegyző még magabiztosan írta, hogy  a tervezett bajai híd ellenére "ezen útvonal mindenkor
Tolna megye legfontosabb útvonalául fog maradni."  1913-ban a Holt-Duna felett
híd épült, és a nagy révig terjedő utat is kiszélesítették, felújították. A jegyző  azonban rossz jósnak
 bizonyult.  A bajai híd került ki győztesen a vetélkedésből. Báta már több mint fél évszázada zsákfalu,
1950-től már nem jár komp Báta és Szeremle közt. 

A templom is közvetlenül a révnél állt, és az emeletes fogadó épülete is, valamint itt állt a városháza is, amit már lebontottak.

A református templom

Meglepő síremlék a református temetőben

A református temető szélén két szerény fejfa

A református temető

Nádasdi kereszt a kálvária felé vezető úton.

A kálvária. Történetéről itt bővebben olvashatunk.

Az első stációk